กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
 
 
มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ๑๗,๘๐๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
 
 
 
ประปาในเขตตำบลพิมลราช มีประปาหมู่บ้านจำนวน ๙ แห่ง
 
 
 

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 24 แห่ง

หอกระจายข่าว จำนวน 20 แห่ง

อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช  
 
 
 

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 37 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 133 แห่ง

ร้านค้าและบริการทั่วไป จำนวน 139 แห่ง

ร้านขายยา จำนวน 11 แห่ง

หมู่บ้านจัดสรร จำนวน 49 แห่ง
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 4,701,005 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com