กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
 
โครงการเยาวชนจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม  
 

เทศบาลเมืองพิมลราช  กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเยาวชนจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม เมื่อวันศุกร์ที่  28  ธันวาคม  2561  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพิมลราช โดยมี นางภัทธมน เพ็งส้มรองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โครงการเยาวชนจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม  โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความร่วมมือ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมสร้างความดีงามให้แก่สังคม กระตุ้นให้เยาวชนได้พัฒนาจิตใจ สร้างทักษะชีวิต ให้รู้จักการให้มีจิตใจเอื้ออาทรและเกื้อกูลต่อกัน รวมถึงได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอุปสรรคขึ้น ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 15.19 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองพิมลราช

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 4,628,597 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com