กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในหน่วยงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าแบบหูหิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒ นิ้ว ยาว ๒๓ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ ใบ เพื่อใช้ในโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดอบรม เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูความรู้ละทักษะการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-1268 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 004-57-0001 ที่อยู่ในการดูแลของสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูความรู้และทักษะการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]จ้างเช่าพัดลมไอน้ำ จำนวน ๑๐ ตัว เพื่อใช้ในโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสารพร้อมสกรีน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูความรู้และทักษะการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1 x 1 จำนวน 69 ผืน เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิมลราช ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21