กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติและการ์ดบัตรประวัติ เพื่อใช้ในงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองพิมลราชกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองพิมลราชกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดขยะด้านท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ขนาด 1.20? 2.40 เมตร จำนวน 120 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพิมลราชกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ที่อยู่ในความดูเเลของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดขยะด้านท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผ้าหมึก Printronix 8000 จำนวน 1 กล่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขนาด 15 ? 244 เซนติเมตร จำนวน 130 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 4,638,101 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com