สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองคลัง เทศบาลเมืองพิมลราช
    ที่อยู่ ๘๘/๘ หมู่ ๔ ถนนบ้านกล้วย - ไทรน้อย ตำบลพิมลราช
    อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๑๐
    โทรศัพท์:๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
    โทรสาร:๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
 
คู่มือประชาชน สื่อกลางเพื่อความเข้าใจ สำหรับการติดต่อราชการ
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ชำระค่าขยะมูลฝอย
ประกาศเทศบาลเมืองพิมลราช เรื่อง การกำหนดกระบวนงานของ
เทศบาลเมืองเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 4,335,832 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com