สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 

 
 

 

 
ข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา [ 20 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 2 
กิจกรรม “จังหวัดสะอาด ถนนหลักสะอาด @ ถนนกาญจนาภิเษก” [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบทบาทของสตรี ในพื้นที่เทศบาลเมื [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
ข่าวกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่สัญจร พบประชาชน ประจำปี 2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 22 
ข่าวกิจกรรมการบรรยาย เรื่องศาสนพิธีและการปฏิบัติ [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๒ [ 30 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 52 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๑ [ 6 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 47 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนพฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลเมืองพิมลราช เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 4 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ นนทบุรีเสน่ห์ใกล้รุ่ง หัวข้อ วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่ [ 4 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลเมืองพิมลราช เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) [ 4 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 24 
ประกาศเทศบาลเมืองพิมลราช เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปักเส [ 25 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองพิมลราช ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 43 
ประกาศเทศบาลเมืองพิมลราช เรื่อง ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน(Terms of Refer [ 8 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลเมืองพิมลราช เรื่อง ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน(Terms of Refer [ 8 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 12 
 
มัสยิดอิกอม่าตุ้ลอิสลาม
 

 
ไฟส่องสว่าง (4 มิ.ย. 2561)    อ่าน 97  ตอบ 3  
ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิมลราชและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ ที่ดำเนินการแก้ไขปัญห (23 พ.ค. 2561)    อ่าน 62  ตอบ 0  
ร้านทำตู้ปลาเชื่อมเหล็กส่งกลิ่นเหม็น (21 มิ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 2  
ถนนตรงหมู่บ้านวิลล่า คุณาลัย เก็บเงินค่าผ่านทาง 10 บาท (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 62  ตอบ 4  


 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ใ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี่สำนักงาน จำนวน 9 ตัว รายละเอ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด ดูดและลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 3 เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันและน้ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางคูรัด โรงเรียนผู้ผูงอายุ ตำบลบางคูรัด จัดพิธีวันไหว้ครูประจำปี 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคูรัด พิธีวันไหว้ครูประจำปี 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางกร่าง ประกาศ เตือนภัยพฤติการณ์การหลอกลวงให้ราษฏรปลูกอิทพลัมและมันเทศญี่ปุ่น [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทม.พิมลราช ข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทม.พิมลราช ข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 38 
อบต.บางกร่าง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วั [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางกร่าง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ ม [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกร่าง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันท [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางกร่าง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองพระอุดม กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพจากการคัดแยกขยะในครัวเรือน [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 64 
อบต.คลองพระอุดม ออกบริการประชาชน พ่นยากำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 44 
อบต.คลองพระอุดม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 49 
อบต.คลองพระอุดม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 25 
อบต.ลำโพ ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding โครงการจ้างเหมาถมดินบริเวณที่ใหม่ข [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าอิฐ ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลห [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
 
 

 


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์การเกษตร เ [ 18 มิ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อ [ 13 มิ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการอบรมตามโครงก [ 13 มิ.ย. 2561 ]

 


 
ผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ
 
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1756  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กิจกรรมที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว1786  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.1/ว1766  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
 
อบต.บางคูรัด การเปิดให้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 3 (21 มิ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ร้านทำตู้ปลาเชื่อมเหล็กส่งกลิ่นเหม็น (21 มิ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 2
ทม.พิมลราช ถนนตรงหมู่บ้านวิลล่า คุณาลัย เก็บเงินค่าผ่านทาง 10 บาท (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 62  ตอบ 4
อบต.บางคูรัด สุนัขและแมวเพื่อนบ้านสร้างความเดือดร้อน (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 2
อบต.บางคูรัด รถจอดขวางหน้าซอยเข้าออก (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 1
อบต.บางกร่าง ข้อเสนอแนะ (14 มิ.ย. 2561)    อ่าน 7083  ตอบ 6
อบต.บางคูรัด ท่อระบายน้ำตัน (12 มิ.ย. 2561)    อ่าน 46  ตอบ 2
อบต.ลำโพ ฝากดูแลและประสานงานเรื่องถนนทรุดจากการวางท่อรอดใต้ถนนหน้า รร สารสาสน์ (8 มิ.ย. 2561)    อ่าน 44  ตอบ 1
อบต.ท่าอิฐ ตัดต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้าน (7 มิ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำไมต้องปิดกระทึบกระจกทุกบานทุกด้านไม่ให้เห็นการเรียนการสอนขอ (6 มิ.ย. 2561)    อ่าน 67  ตอบ 1
อบต.บางรักพัฒนา สุนัขส่งเสียงรบกวนยามวิกาล (4 มิ.ย. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 1
อบต.บางรักพัฒนา ร้านค้าขายของกีดขวางการจราจร (4 มิ.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ไฟส่องสว่าง (4 มิ.ย. 2561)    อ่าน 97  ตอบ 3
อบต.ท่าอิฐ การจัดเก็บขยะในตำบล (31 พ.ค. 2561)    อ่าน 165  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด ต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้าน (31 พ.ค. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 3
อบต.บางคูรัด การจุดประทัดไล่นกในนาข้าวใกล้กำแพงหมู่บ้านสิริกานต์ The Grand Private (31 พ.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 1
อบต.บางรักพัฒนา เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 พ.ค. 2561)    อ่าน 353  ตอบ 3
ทม.พิมลราช โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเมนพร้อมแอสฟัลท์ติกหนา0.05 เมตรบริเวณม.พฤกษา3 หมู่8 (24 พ.ค. 2561)    อ่าน 94  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิมลราชและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ ที่ดำเนินการแก้ไขปัญห (23 พ.ค. 2561)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด ขอให้ช่วยยกเลิกสัญญาณไฟแดงตรงแยก ใกล้ร้านเปี่ยมศักดิ์ด้วยค่ะ (11 พ.ค. 2561)    อ่าน 54  ตอบ 1
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 

 
นบ0023.2/ว53 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนนทบุรี [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว3444 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3443 การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว3432 1-ขอเชิญร่วมประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้ง ที่ ๖/๒๕๖๑ [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว3432 2-ขอเชิญร่วมประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้ง ที่ ๖/๒๕๖๑ [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว618 ขอเชิญร่วมประชุม นายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้ง ที่ ๖/๒๕๖๑ [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว616 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุนเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว615 ประชาสัมพันธ์หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3406 การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน  [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว612 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.4/ว3391 เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว613 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี ๒๔๖๑ NBTC Journal 2018 [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว614 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว3376 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน [ 15 มิ.ย. 2561 ]   
นบ0023.3/ว3377 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ร [ 15 มิ.ย. 2561 ]   
นบ0023.2/ว3375 โครงการปีกอบรมพัฒน าศักย ภาพข้าร าชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท ี่ได้รับบรรจุแต่งต ั้งเข้ารับ ราชการใหม่ ในเขตจังหวัดนนทบุรี [ 15 มิ.ย. 2561 ]   
นบ0023.3/ว3365 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระตับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 15 มิ.ย. 2561 ]   
นบ0023.1/ว592 การเข้าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี [ 15 มิ.ย. 2561 ]   
นบ0023.2/ว608 แจ้งรายชื่อโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที [ 14 มิ.ย. 2561 ]   
นบ0023.5/ว3343 การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร [ 14 มิ.ย. 2561 ]   
นบ0023.2/ว3344 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2561 ]   
นบ0023.3/ว3342 โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 14 มิ.ย. 2561 ]   
นบ0023.3/ว602 เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพ [ 14 มิ.ย. 2561 ]   
นบ0023.2/ว48 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน นทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ [ 14 มิ.ย. 2561 ]   
นบ0023.3/ว3206 ผลการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเส [ 13 มิ.ย. 2561 ]   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 3,897,314 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com