สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 

 
 

 

 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๒ [ 30 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 80 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๑ [ 6 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 59 
สัญญาซื้อขาย เลขที่ E-Bidding 7/2561 จัดซื้อรถกระเช้าติดตั้งไฟฟ้า แบบแขนพับ 2 ตอ [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 0 
สัญญาซื้อขาย เลขที่ E-Bidding 5/2561 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ด [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
สัญญาซื้อขาย เลขที่ Bidding 4/2561 จัดซื้อรถยนต์ตรวจการกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์แสงสว่า [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
สัญญาซื้อขาย เลขที่ e-bidding 3/2561 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปร [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
สัญญาซื้อขาย เลขที่ e-bidding 2/2561 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดขยะด้านท้าย [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ e-b 1/2561 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรก [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E-Bidding 4/2561 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยสามัคคีธรรม 1 [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E-Bidding 3/2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปักเข็มไม้ [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E-Bidding 2/2561 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมปูผิวจารจรแอ [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ e-bidding 1/2561 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพ [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
ขอเปลี่ยนแปลงปฎิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 21 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มิถุนายน 2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลเมืองพิมลราช เรื่องประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แล [ 26 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
 
มัสยิดอิกอม่าตุ้ลอิสลาม
 

 
ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 1  
ไฟส่องสว่าง (26 มิ.ย. 2561)    อ่าน 147  ตอบ 5  
ถนนทรุดพัง บริเวณคลองคันแอน (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0  
จัดงานในเทศบาลเสียงดังมาก จนดึก (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0  


 
ทม.พิมลราช สัญญาซื้อขาย เลขที่ E-Bidding 7/2561 จัดซื้อรถกระเช้าติดตั้งไฟฟ้า แบบแขนพับ 2 ตอ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทม.พิมลราช สัญญาซื้อขาย เลขที่ E-Bidding 5/2561 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ด [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทม.พิมลราช สัญญาซื้อขาย เลขที่ Bidding 4/2561 จัดซื้อรถยนต์ตรวจการกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์แสงสว่า [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทม.พิมลราช สัญญาซื้อขาย เลขที่ e-bidding 3/2561 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปร [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทม.พิมลราช สัญญาซื้อขาย เลขที่ e-bidding 2/2561 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดขยะด้านท้าย [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทม.พิมลราช สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ e-b 1/2561 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรก [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทม.พิมลราช สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E-Bidding 4/2561 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยสามัคคีธรรม 1 [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทม.พิมลราช สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E-Bidding 3/2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปักเข็มไม้ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทม.พิมลราช สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E-Bidding 2/2561 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมปูผิวจารจรแอ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทม.พิมลราช สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ e-bidding 1/2561 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทม.พิมลราช ขอเปลี่ยนแปลงปฎิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
อบต.บางรักพัฒนา โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ด้านการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาห [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์หมายเลข [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าระบายประดับตกแต่งอาคารที่ทำการองค์การบริหา [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ลำโพ ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บางกร่าง ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบางกร่าง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณร [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางกร่าง กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองพระอุดม ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองพระอุดม ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
 

 


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อแ [ 19 ก.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 16 ก.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช [ 16 ก.ค. 2561 ]

 


 
ผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ
 
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/516  [ 19 ก.ค. 2561 ]
การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/2221  [ 19 ก.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 19 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว125  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว124  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว3905  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2206  [ 17 ก.ค. 2561 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2198  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การจัดกิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ" กพส. มท 0810.6/ว2207 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2196  [ 16 ก.ค. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา ๒ ปี สาขานโยบายสาธารณะ แก่บุคลากรในสังกัด สถ. และ อปท. ที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กพส. มท 0810.2/2167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว9796  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.3/ว2073  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2160  [ 12 ก.ค. 2561 ]
 
ทม.พิมลราช ถนนทรุดพัง บริเวณคลองคันแอน (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด ขอความกรุณา​ช่วยตัดต้นไม้ค่ะ (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทม.พิมลราช จัดงานในเทศบาลเสียงดังมาก จนดึก (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.บางรักพัฒนา เรื่องการเก็บขยะเดียวมาเดียวไม่มาเดียวจะเข้าซอยเดียวไม่เข้าซอยไม่ทราบว่าจะเอายัง (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 99  ตอบ 3
ทม.พิมลราช ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด เครื่องพิมพ์เช็ค เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด การยกถนนทางเข้าบ้านให้ อบต. (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด รถจอดขวางหน้าซอยเข้าออก (17 ก.ค. 2561)    อ่าน 73  ตอบ 4
ทม.พิมลราช โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเมนพร้อมแอสฟัลท์ติกหนา0.05 เมตรบริเวณม.พฤกษา3 หมู่8 (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 141  ตอบ 4
ทม.พิมลราช มารยาทเจ้าหน้าที่พนักงาน (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ขยะไม่เข้ามาเก็บ 2 อาทิตย์แล้ว ซอย.24/1 - 24/6 (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 134  ตอบ 3
ทม.พิมลราช รถขยะที่เข้าหมู่บ้านวิลล่าคุณาลัย (11 ก.ค. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 1
ทม.พิมลราช รถจอดบังทางเข้าออกเทศบาล (11 ก.ค. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 1
ทม.พิมลราช อยากให้ทางเทศบาลมาทำถนนทางเข้าบ้านให้คะ เป็นที่สาธารณะคะ (11 ก.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 2
อบต.บางรักพัฒนา สุนัขส่งเสียงรบกวนยามวิกาล (7 ก.ค. 2561)    อ่าน 51  ตอบ 2
ทม.พิมลราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำไมต้องปิดกระทึบกระจกทุกบานทุกด้านไม่ให้เห็นการเรียนการสอนขอ (5 ก.ค. 2561)    อ่าน 106  ตอบ 2
ทม.พิมลราช แจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ หมู่บ้านพฤกษา3 (5 ก.ค. 2561)    อ่าน 39  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด การจราจรติดขัดมาก (2 ก.ค. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ไฟส่องสว่าง (26 มิ.ย. 2561)    อ่าน 147  ตอบ 5
อบต.ลำโพ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่อย่าเปิดไฟสูงในเวลากลางคืนเพื่อลดอุบัติเหตุ (25 มิ.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 

 
นบ0023.5/ว3925 การรับรองสิทธิของผู้ลง ทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/ว749 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 71 [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/745 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 49 [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/748 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/746 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 100 [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/ว747 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 11 [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/ว3924 การดำเนินการเกี่ยวกะับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/11484 ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย  [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว11484 ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย  [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3818 ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3893 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/ว743 การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นบ00231/ว735 การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3894 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว3892 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/ว3889 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 17 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/ว64 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]     
นบ52028/ว4237 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการจัดกิจกรรมประกวดเทียนพรรษาและประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว718 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โ [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3817 การส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว724 เร่งรัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม สุนัขและแมว เร่งรัดการจัดซื้อวัคซีนและฉีดวัคซีน และเร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญั [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว712 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว3819 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3820 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว732 ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน คนไทยไม่เจ็บไม่ป่วยฉุกเฉิน [ 16 ก.ค. 2561 ]     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 3,978,425 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com