สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 

 
 

 

 
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง [ 5 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 63 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๒ [ 30 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 136 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๑ [ 6 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 91 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิมลราช (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ - มีนาคม [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 10 
แผนที่ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองพิมลราช [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนกันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลเมืองพิมลราช เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ E-bidding 12/2561 จัดซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์และระ [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
สัญญาซื้อขายเลขที่ E-Bidding 11/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัอซื้อและติ [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
สัญญาซื้อขายเลขที่ E-Bidding 10/2561 จัดซ์้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนสิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ [ 3 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชนตำบลพิมลราช [ 21 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 25 
สัญญาซื้อขาย E-Bidding 9/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามเสริมพัฒนาการเด [ 21 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 23 
 
เทศบาลเมืองพิมลราช
 

 
รถจอดบังทางเข้าออกเทศบาล (23 ต.ค. 2561)    อ่าน 113  ตอบ 5  
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเมนพร้อมแอสฟัลท์ติกหนา0.05 เมตรบริเวณม.พฤกษา3 หมู่8 (20 ต.ค. 2561)    อ่าน 240  ตอบ 8  
รถขยะที่เข้าหมู่บ้านวิลล่าคุณาลัย (18 ต.ค. 2561)    อ่าน 136  ตอบ 6  
อักษรหัวมุมซอย11\"บิ๊กไบ๊ค์ทำสะดุ้ง\" (29 ก.ย. 2561)    อ่าน 130  ตอบ 6  


 
อบต.บางคูรัด พิธีวางพวงมาละถวายราชสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทส [ 23 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักใหญ่ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางคูรัด ออกดำเนินการดูดท่อระบายน้ำเนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน ตามคำร้อง บริเวณตลาดสิริพัก [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทม.พิมลราช แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทม.พิมลราช ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิมลราช (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ - มีนาคม [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
ทม.พิมลราช แผนที่ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองพิมลราช [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคูรัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเก็บป้ายโฆษณา ต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต บ [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคูรัด ออกดำเนินการดูดท่อระบายน้ำเนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหมู่บ้านบัวทอง 4 อย่า [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ลำโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ. [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
อบต.บางคูรัด ออกดำเนินการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ความรู้ให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งสำรวจความสามารถใน [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางคูรัด ดำเนินการ เก็บโคมไฟฟ้าส่องสว่าง รุ่นเก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน และดำเนินการ จัดระเบีย [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บางคูรัด ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีมีการเลี้ยงสุนัขและแมวจำนวนมาก บริเวณพื้นที่ หมู่บ [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางคูรัด ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน สารเคมีกำจัดยุงลาย บริเวณ พื้นที่หมู่บ้านพฤกษา 3 หมู [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักใหญ่ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางคูรัด ออกพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมจัดทำทางระบายน้ำภายในชุมชน [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคูรัด ออกบริการประชาชนตัดหญ้า ตกแต่ง กิ่งไม้ และทำความสะอาด บริเวณ หมู่บ้าน พฤกษา 3 แล [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักใหญ่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.บางรักใหญ่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอรา [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
 
 

 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. เลียบ [ 14 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. เลียบ [ 14 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หมา [ 14 ก.ย. 2561 ]

 


 
ผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ
 
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3333  [ 22 ต.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว3376 [แบบสำรวจฯ]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราดอกเบี้่ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว7  [ 22 ต.ค. 2561 ]
แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กพส. มท 0810.8/ว3378 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สน.คท. มท 0808.2/15575-15650  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สน.คท. มท 0808.2/15529-15574  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/15821-15830 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/15836 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ในการจัดทำรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อประกอบการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.3/ว3373 [เอกสารแนบ]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว3359 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3349  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3362  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว6046  [ 19 ต.ค. 2561 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3358  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.2/ว168  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15669-15744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด สน. คท. มท 0808.2/15159-15234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3352 [แบบตอบรับ]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สน.คท. มท 0808.2/ว3336  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว3338 [บัญชีราย อปท.] [บัญชีรายชื่อผู้รับบำนาญ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์ QR Code-Application Line ไลน์กลุ่ม ITA 61 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3337  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3330 [แบบรายงานฯ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15831-15835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
 
ทม.พิมลราช รถจอดบังทางเข้าออกเทศบาล (23 ต.ค. 2561)    อ่าน 113  ตอบ 5
ทม.พิมลราช โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเมนพร้อมแอสฟัลท์ติกหนา0.05 เมตรบริเวณม.พฤกษา3 หมู่8 (20 ต.ค. 2561)    อ่าน 240  ตอบ 8
อบต.ท่าอิฐ เบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดขา, (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทม.พิมลราช รถขยะที่เข้าหมู่บ้านวิลล่าคุณาลัย (18 ต.ค. 2561)    อ่าน 136  ตอบ 6
อบต.ลำโพ ทางเข้า Goldenslot เรามีลิงก์ทางเข้าคอยให้บริการ (9 ต.ค. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด มีคนแอบทิ้งขยะริมถนนในซอยนายสร้อย/วัดเต็มรัก (9 ต.ค. 2561)    อ่าน 63  ตอบ 6
อบต.บางคูรัด เข้มงวดการจอดรถเลนซ้ายในเวลาเร่งด่วน (9 ต.ค. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด กองขยะซอยนายสร้อย วัดเต็มรัก (8 ต.ค. 2561)    อ่าน 36  ตอบ 2
อบต.บางคูรัด เพื่อนบ้านใช้บ้านร้างเป็นแหล่งเก็บของเก่าขาย (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 39  ตอบ 1
ทต.บางใหญ่ เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการแล้ว (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด การรุกลำ้ใช้พื้นที่บนบนถนน (1 ต.ค. 2561)    อ่าน 92  ตอบ 7
อบต.บางคูรัด เสียงเพลงงานเดือนสิบ มบ.พฤกษา 3 ดังมาก (1 ต.ค. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 1
ทม.พิมลราช อักษรหัวมุมซอย11\"บิ๊กไบ๊ค์ทำสะดุ้ง\" (29 ก.ย. 2561)    อ่าน 130  ตอบ 6
ทม.พิมลราช ร้องเรียนเรื่องสุนัข (27 ก.ย. 2561)    อ่าน 64  ตอบ 2
อบต.บางคูรัด รถขยะมาเก็บขยะไม่หมด (26 ก.ย. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 2
อบต.บางรักพัฒนา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (25 ก.ย. 2561)    อ่าน 727  ตอบ 10
ทม.พิมลราช เสียงดังจากการจัดงาน ม. บัวทอง4 (19 ก.ย. 2561)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด ถนนชำรุด (17 ก.ย. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ถนนชำรุด (17 ก.ย. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด การรุกลำ้ใช้พื้นที่บนบนถนน (17 ก.ย. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 1
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 

 
0023.5/ว1099 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์เ [ 22 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว1098 เร่งรัด อปท.ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่แนวเขตปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภา [ 22 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว1092 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบอำนวยการ กรม ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี [ 19 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว1100 ขอเชิญร่วมประชุมนายกและปลัดองค์การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีครั้งที่ 10 / 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว1096 จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว5320 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว5317 ซักซ้อมแนวทางการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจรับราชการทหารประจำการในยามปกติ [ 19 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว1094 ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว1095 ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/ว5316 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบป [ 19 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว5318 การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว5313 ขอเชิญร่วมประชุมนายกปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว5283,5284,5282 ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว1087 ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/ว101 แผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/ว102 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว5278 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว5262 ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เ [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นบ0023.2/ว98 แผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรา [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว5264 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร [ 16 ต.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว5261 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างปร [ 16 ต.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว1086 พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 16 ต.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว1080 ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO งวดที่ 4  [ 16 ต.ค. 2561 ]   
นบ0023.2/ว1078 การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 12 ต.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว5247 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 4,206,063 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com