สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 





 
 





 

 
โครงการเยาวชนร่วมใจห่างไกลโรคเอดส์ เข้าใจเพศวิถี [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 0 
ข่าวกิจกรรม \"Bike อุ่นไอรัก\" [ 11 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
กิจกรรม“bike อุ่นไอรัก” [ 4 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 10 
โครงการเยาวชนจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม [ 30 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 13 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 28 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 28 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
ประชุมสภา [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ข่าวโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เพื่อป้องกันโรคระบาด ของเด็กระดับปฐมวัย [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 13 
รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 36 
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการ การป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองพิมลราช [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 30 
การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรสมาชิกกอง [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 40 
รายงานผลการประเมินแบบทดสอบการอบรม ก่อน - หลัง [ 21 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
การให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 29 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 49 
การให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 29 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 56 
การให้บริการประชาชนในช่วงนอกเวลาราชการและในช่วงพักเที่ยง [ 29 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 53 
 
เทศบาลเมืองพิมลราช
 

 
ขยะที่เป็นต้นไม้ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 2  
ปิดถนนฝังท่อ(โมดิวิลล่า)_นานจัง (10 ธ.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0  
สุนัขจรจัด (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 44  ตอบ 2  
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเมนพร้อมแอสฟัลท์ติกหนา0.05 เมตรบริเวณม.พฤกษา3 หมู่8 (27 พ.ย. 2561)    อ่าน 407  ตอบ 16  


 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย จำนวน ๘oo ถุง บรรจุถุงล่ะ ๒o ก [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทม.พิมลราช โครงการเยาวชนร่วมใจห่างไกลโรคเอดส์ เข้าใจเพศวิถี [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทม.พิมลราช โครงการเยาวชนร่วมใจห่างไกลโรคเอดส์ เข้าใจเพศวิถี [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักใหญ่ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฏหมาย [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักใหญ่ ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพคิเคชันแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง ( [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บางใหญ่ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2562 ระหว่า [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมรถกระเช้า คันหมายเลขทะเบียน 8 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร กองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒ [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธั [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางคูรัด ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “ค [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ไทรน้อย คำสั่งที่ 700/2561 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดราคากลาง กรณี การจัดซื้อน้ำยาเค [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอส ที ชนิดกล่อง ให้กับนักเรียนศูน [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอาชีพประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนททบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธั [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธั [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง รถ JCB ทะเบียน ตค-๓๖๖ นนทบุรี [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
 
 

 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]



จ้างจ้างเหมาผู้ดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ ภายในอาคารสำ [ 30 ต.ค. 2561 ]



ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) [ 30 ต.ค. 2561 ]

 


 
ผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ
 
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 [เอกสารแนบ] สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4061  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4015  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4006  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3982  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4016  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว54  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว4008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4005  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การเร่งรัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4004 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว4003 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ติดตามการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4002 [แบบรายงานฯ]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3981  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3994  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
 
อบต.ท่าอิฐ ติดตามวิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด โรงงานทำวุ้นมะพร้าวส่งกลิ่นเหม็น (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ปิดถนนฝังท่อ(โมดิวิลล่า)_นานจัง (10 ธ.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ขยะที่เป็นต้นไม้ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 2
อบต.ท่าอิฐ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ไทรน้อย เว็บไซต์ อบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ท่าอิฐ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ท่าอิฐ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทม.พิมลราช สุนัขจรจัด (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 44  ตอบ 2
ทม.พิมลราช โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเมนพร้อมแอสฟัลท์ติกหนา0.05 เมตรบริเวณม.พฤกษา3 หมู่8 (27 พ.ย. 2561)    อ่าน 407  ตอบ 16
อบต.บางรักพัฒนา ถนน ซอยโรงแก๊สพัง/ถนนข้างสนามแบดก็พัง พัง (21 พ.ย. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 1
อบต.บางรักพัฒนา ถนน ซอยโรงแก๊สพัง/ถนนข้างสนามแบดก็พัง พัง (21 พ.ย. 2561)    อ่าน 36  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ขอทราบกฎหมาย (20 พ.ย. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 0
ทม.พิมลราช แจ้งเรื่อง สุนัขจรจัด (20 พ.ย. 2561)    อ่าน 43  ตอบ 1
อบต.บางรักพัฒนา บริการดูดของเสียท่อระบายนำ้ทิ้งภายในบ้าน (19 พ.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 1
อบต.บางรักพัฒนา อบต. ส่งเสียงดังยามวิกาล (19 พ.ย. 2561)    อ่าน 35  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ตลาดนัดหน้าหมู่บ้านพฤกษา 3 (19 พ.ย. 2561)    อ่าน 120  ตอบ 2
ทม.พิมลราช รถจอดบังทางเข้าออกเทศบาล (18 พ.ย. 2561)    อ่าน 181  ตอบ 6
อบต.บางคูรัด แจ้งเรื่อง สุนัขจรจัด (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 62  ตอบ 4
อบต.ลำโพ สอบถามเรื่องถังขยะ(แต่ไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่) (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 0
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 

 
นบ0023.3/ว6311 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว6317 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินค [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว6319 การขอรับการสนันสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว1331 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้แก่ประชาชนในการอุปโภคบริโภคสินค้าต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว1332 กฎกระทรวงให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว1323 แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว1321 การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562  [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว1329 บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว1333 การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการร [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว1330 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว1334 การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรั [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว1323 ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว6275 หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของศึกษา [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว6274 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณ [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว6276 แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น  [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ DLA Morning Brier ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว1316 โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว6261 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี2561/62 [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/ว6239 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/ว6237 การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7 [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว6241 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว1309 ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว6236 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว6242 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว6240 แจ้งผลการจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 4,335,842 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com