สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 

 
 

 

 
การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรสมาชิกกอง [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 29 
รายงานผลการประเมินแบบทดสอบการอบรม ก่อน - หลัง [ 21 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
การให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 29 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 42 
การให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 29 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 48 
การให้บริการประชาชนในช่วงนอกเวลาราชการและในช่วงพักเที่ยง [ 29 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 46 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๒ [ 30 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 143 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๑ [ 6 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 101 
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ e-bidding 1/2562 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.เลียบคลองคันแอน [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 2 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิ [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิมลราช [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 12 
ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองพิมลราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 17 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลเมืองพิมลราชเรื่องการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประ [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
คู่มือพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
 
เทศบาลเมืองพิมลราช
 

 
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเมนพร้อมแอสฟัลท์ติกหนา0.05 เมตรบริเวณม.พฤกษา3 หมู่8 (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 292  ตอบ 13  
บุกรุกคลองคันแอน (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 103  ตอบ 2  
การบุกรุกคลองคันแอน (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0  
รถขยะที่เข้าหมู่บ้านวิลล่าคุณาลัย (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 163  ตอบ 7  


 
ทม.พิมลราช การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรสมาชิกกอง [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 29 
อบต.ไทรน้อย กิจกรรมวันพ่อ [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ไทรน้อย กิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ไทรน้อย กิจกรรมวันเด็ก [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ไทรน้อย เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศ กองสวัสดิการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขต อบต. [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม๕๕๘๑ นนทบุรี [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองพระอุดม แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทม.พิมลราช สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ e-bidding 1/2562 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.เลียบคลองคันแอน [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ให้พ่อค้า แม่ค้า ทำการขายของชั่วคราว [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าอิฐ ประชุมสภา อบต.ท่าอิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.บางกร่าง โครงการร่วมแรง ร่วมใจ ดูแลแหล่งน้ำไม่ให้เน่าเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ป [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคูรัด ออกดำเนินการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ความรู้ให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งสำรวจความสามารถใน [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางคูรัด ดำเนินการเก็บป้ายโฆษณา ต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต บริเวณ ถนนบางไผ่ - หนองเพรางาย [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางคูรัด ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน สารเคมีกำจัดยุงลาย บริเวณ พื้นที่ หมู่ที่ 2,8 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางคูรัด ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล พื้นที่ตามประกาศด้านล่าง สอบถามข้อมู [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บางคูรัด รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ -ประกาศสอบราคา- [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ -กิจการสภา- [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ -VDO วิดิทัศน์- [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
 
 

 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาผู้ดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ ภายในอาคารสำ [ 30 ต.ค. 2561 ]ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) [ 30 ต.ค. 2561 ]

 


 
ผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ
 
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว3640  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3647  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3645  [ 12 พ.ย. 2561 ]
แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว37  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3617 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3608 [เอกสารแนบ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3618  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว3614 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3616 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3523  [ 8 พ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว3584 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.มท 0809.4/ว50 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เพิ่มเติม กศ. มท 0816.3/ว3596  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.2/ว3569 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.5/ว46  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3583  [ 7 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 (รายชื่อส่งถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว27 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษกรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ.มท 0809.4/ว3386 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ.มท 0809.4/ว3385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ด่วนที่สุด กพส.มท 0810.5/ว3592  [ 6 พ.ย. 2561 ]
 
อบต.บางคูรัด การเผาถ่านและเผาขยะ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด การเผาถ่านและเผาขยะ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทม.พิมลราช โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเมนพร้อมแอสฟัลท์ติกหนา0.05 เมตรบริเวณม.พฤกษา3 หมู่8 (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 292  ตอบ 13
อบต.ไทรน้อย เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.บางใหญ่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ลำโพ กองทุนหมุ่บ้าน * * * ้ได้ที่ไหน (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทม.พิมลราช บุกรุกคลองคันแอน (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 103  ตอบ 2
ทม.พิมลราช การบุกรุกคลองคันแอน (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทม.พิมลราช รถขยะที่เข้าหมู่บ้านวิลล่าคุณาลัย (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 163  ตอบ 7
ทม.พิมลราช ร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่เก็บขยะ (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ท่าอิฐ ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.บางรักใหญ่ ขอให้ซ่อมแซมถนน (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ร้องเรียนเรื่องสุนัข (7 พ.ย. 2561)    อ่าน 111  ตอบ 3
ทม.พิมลราช ถนนทรุดพัง บริเวณคลองคันแอน (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 131  ตอบ 5
อบต.บางคูรัด รถขยะไม่มาเก็บเลย หมู่บ้านร่มเงาไม้ (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 35  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ตลาดนัดหน้าหมู่บ้านพฤกษา 3 (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 43  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ขอทราบเรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ และผู้ที่ติดต่อได้ (4 พ.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ท่าอิฐ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (2 พ.ย. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทม.พิมลราช พุ่มไม้บดบังทัศนวิสัยตรงข้าม ปตท.ใหม่ (1 พ.ย. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.บางรักพัฒนา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (31 ต.ค. 2561)    อ่าน 779  ตอบ 11
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 

 
นบ0023.5/ว5691 1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรั [ 12 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว5691 2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรั [ 12 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว5691 3-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรั [ 12 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว5691 4-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรั [ 12 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว5691 5-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรั [ 12 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว1187 แจ้งรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร รายการเงินอุดหน [ 12 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว1888 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับ อปท. [ 12 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว5664 การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  [ 12 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว1184 เร่งรัดรายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว1189 ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว5650 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลโครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนสู่กระบวนการแขงขันทางวิชาการร [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว1186 จัดทำแผนปฏับัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว5662 การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว5647 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ป [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว5661 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มมตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น พ. [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว5663 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 8 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว1181 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประม [ 8 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว1182 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบ [ 8 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว1178 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน [ 8 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว5648 แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 8 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว1165 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคั [ 8 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว1167 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลาก [ 8 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว1166 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน [ 8 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว1172 การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า GPAX ปีการศึกษา 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว1170 เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561  [ 8 พ.ย. 2561 ]     
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 4,263,378 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com