สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ จำนวน 2รายการ เพื่อใช้ในภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มิ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปักเข็มไม้ยูคาป้องกันตลิ่ง บริเวณถนนเลียบคลองต้นนุ่นฝั่งใต้ หมู่ที่ 5ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 556.00 เมตร ผิวคอนกรีตหนา 0.20 เมตร ผิวจารจรไม่น้อยกว่า 2,780.00ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการอบรมตามโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิมลราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 1 ตัว รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองพิมลราชกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์จำนวน 8 รายการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]จ้างจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องและอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิมลราช จำนวน 100 คน รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองพิมลราชกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 ? 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิมลราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ภายในของเทศบาลเมืองพิมลราช ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-8217 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 002-56-0004 ที่อยู่ในการดูแลของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ที่อยู่ในการดูแลของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 3,897,365 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com