สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. เลียบคลองคันแอน (บริเวณหน้าหมู่บ้านดิเอมเมอร์รัลพาร์ค 2 ) หมู่ที่ 1 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. เลียบคลองคันแอน (บริเวณหน้าหมู่บ้านดิเอมเมอร์รัลพาร์ค 2 ) หมู่ที่ 1 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0081 จำนวน 1 เครื่อง ที่อยู่ในการดูแลของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองพิมลราช สำนักปลัดเทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กว 3201 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0017 ที่อยู่ในการดูแลของกองคลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงสวด หมู่ที่ 5 ตำบลพิมลราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-8731, 83-2524, 81-9093 นนทบุรี จำนวน 3 คัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 4,206,095 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com