สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแยกต่างๆตามบริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 14 จุด 38 กล้องจำนวน 1 โครงการ (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ส.ค. 2561 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง แบบมือถือ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ แรงอัดดันไม่น้อยกว่า 195 ปอนด์ต่อตารางนิ้วพร้อมตู้เดี่ยวสาหรับใส่ถังดับเพลิง จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ส.ค. 2561 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล สำหรับงานทะเบียนราษฎร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิมลราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ส.ค. 2561 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล สำหรับงานทะเบียนราษฎร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิมลราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสติปัญญาเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิมลราช จำนวน 150 คน เป็นเวลา 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother J140w หมายเลขครุภัณฑ์ 489-56-0049 จำนวน 1 เครื่อง ที่อยู่ในการดูแลของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 ชุด ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ครัวเรือน) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิมลราช รายละเอียดตามที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิมลราชกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ครัวเรือน) ประจำปี 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ครัวเรือน) ประจำปี 2561 จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1 x 3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 4,070,186 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com