สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพิมลราชทั้งสามศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายสาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงสวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงกระโจม จำนวน 18,590 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาผู้ดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 ลูก สำหรับ รถยนต์ ทะเบียน กว 3201 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0017 ที่อยู่ในการดูแลของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพิมลราชทั้งสามศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายสาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงสวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงกระโจม จำนวน 18,590 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]ครุภัณฑ์กีฬา ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับประชาชน จำนวน 1 ชุด บริเวณสวนสุขภาพเทศบาเมืองพิมลราช (PIMOLRACH PARK) หมู่ที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม) [ 25 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0102 ที่อยู่ในการดูแลของกองคลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักยานยนต์ ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. เลียบคลองคันแอน (บริเวณหน้าหมู่บ้านดิเอมเมอร์รัลพาร์ค 2 ) หมู่ที่ 1 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 4,335,908 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com